„TO WHOM IT MAY CONCERN”

     „Przedszkole nr 164 przy ul Szanajcy 12 w Warszawie to w mojej opinii przykładnie zorganizowana i zarządzana placówka oświatowo – wychowawcza. Jej największym atutem jest doświadczony, wspaniały personel, który potrafi małym dzieciom służyć przykładem, radą i pomocą.

     Wiem dobrze z własnego doświadczenia, gdyż jestem mamą trójki absolwentów tego przedszkola.

     Dzieci po ukończeniu edukacji w przedszkolu doskonale są przygotowane do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, nie mają problemów w adaptacji do nowego środowiska. Oby więcej przedszkoli prezentowało taki poziom.

Z życzeniami dalszych sukcesów w edukacji młodego pokolenia”.

Anna Furmańska-Rozlau

 

Witamy na stronie internetowej Przedszkola 164

Przedszkole o profilu teatralnym realizuje koncepcję:

„Zabawa w teatr”

03 - 481 Warszawa

ul. Szanajcy 12

tel./faks: (22) 619 78 79

adres email: p164@edu.um.warszawa.pl

dyrektor: mgr Bożena Biadoń